Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu

KontaktO nás

01

Poslanie

Cielené spojenie reprezentatívnych stavovských a profesijných organizácií za účelom jednotného pôsobenia a zastupovania záujmov zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na povolanie na celoštátnej a regionálnej úrovni.

02

Vízia

Zabezpečenie funkčného systému odborného vzdelávania smerujúceho k príprave na povolanie podľa potrieb trhu práce.

03

Spoločné hodnoty

  • Reprezentatívnosť a jednotnosť v zastupovaní záujmov zamestnávateľov …. lebo máme ambíciu zastupovať všetkých zamestnávateľov, ktorí o to budú stáť.
  • Otvorenosť pre spoluprácu …. lebo sme prístupní spolupráci so všetkými partnermi na odbornej úrovni.
  • Odbornosť a koncepčný prístup …. lebo systematicky a koncepčne zapájame odborníkov a vzájomne akceptujeme názory väčšiny.
  • Dôveryhodnosť a spoľahlivosť …. lebo si vážime seba, svojich partnerov a ich čas.
  • Spoločenská zodpovednosť …. lebo nám ide o zabezpečenie konkurencieschopnosti Slovenska, o naše deti a ich blaho.
  • Apolitickosť …. lebo vzdelávanie musí byť apolitické, pretože vytvárame systémy nad rámec jedného volebného obdobia pre celé generácie.

O nás

Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu je organizáciou koordinujúcou postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania a príprave na povolanie. Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania bola vytvorená pod gesciou zamestnávateľov na základe reformy odborného vzdelávania a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP).

 

RZOVP v číslach

Zamestnávateľov v SDV

Profesijných a stavovských organizácií

Škôl v SDV

Rokov skúseností

Duálne vzdelávanie

 

Stavovské a profesijné organizácie

 

SOŠ a zamestnávatelia

Predsedovia RZOVP od jej vzniku

Andrej Hutta

Andrej Hutta

Apríl 2018 - súčasnosť

Adrián Ďurček

Adrián Ďurček

November 2017 - Apríl 2018

Jaroslav Holeček

Jaroslav Holeček

Január 2016 - November 2017

Kontaktujte nás

10 + 3 =