Členovia rady

Andrej Hutta

Predseda Rady zamestnávateľov pre OVP

Milan Kuzma

Tajomník Rady zamestnávateľov pre OVP

Roman Lakoštík

Expert Rady zamestnávateľov pre OVP

Andrej Lasz

Generálny sekretár APZD

Tomáš Polaščin

Predseda vzdelávacej komisie Zväzu automobilového priemyslu SR

Oto Nevický

Generálny sekretár AZZZ SR

Barbora Šálková

Manažér pre školstvo a vzdelávanie AZZZ SR

Peter Fečík

Manažér RÚZ pre vzdelávanie

Igor Patráš

Podpredseda Výboru pre vzdelávanie RÚZ

Peter Blubla

Prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

Adrián Ďurček

Člen predstavenstva SOPK a predseda Výboru pre vzdelávanie

Viliam Gonda

Riaditeľ SOPK a tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie

Jozef Artim

Ústredný riaditeľ SPPK

Tatiana Belová

Riaditeľka Odboru potravinárstva a obchodu SPPK

Šimon Ihnát

Podpredseda pre vzdelávanie SŽK a predseda  krajskej zložky SŽK

Róbert Schmidt

Podpredseda krajskej zložky SŽK Trnava

Igor Viszlai

Člen Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory a vedúci  Sekcie mediálnej a vzdelávania

Ivan Nemeth

SBK