Rokovania rady

  • Rokovania Rady zamestnávateľov pre SDV – program, materiály, uznesenia a pod.

Metodiky schválené Radou zamestnávateľov pre SDV:

Príprava inštruktorov pre pracovisko zamestnávateľa – systém školského vzdelávania. (dokument)

Príprava inštruktorov pre pracovisko praktického vyučovania – systém duálneho vzdelávania. (dokument)