SOŠ a zamestnávatelia

Všetky informácie vrátane prehľadu SOŠ po krajoch, prehľadu stavu žiakov v SOŠ po odboroch vzdelávania a prehľad zamestnávateľov v SDV nájdete TU.

Stavovská a profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odborom vzdelávania v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave zverejňuje na svojom webovom sídle Zoznam pracovísk praktického vyučovania, na ktorých poskytujú zamestnávatelia praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Zoznam sa priebežne aktualizuje o nových zamestnávateľov, ktorí vstúpili do SDV.